مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

امور مالی

به اطلاع دانشجویان میرساند آخرین مهلت تسویه حساب و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی تا تاریخ 1397/03/22 میباشد. همراه داشتن کارت ورود به جلسه در زمان امتحان الزامیست.
بالا