مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین
+
بازگشت امام خميني (ره) به میهن و آغاز دهه فجر مبارک باد.
---

بازگشت امام خميني (ره) به میهن و آغاز دهه فجر مبارک باد.

دهه فجر -دههٔ فجر انقلاب اسلامی به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن آیت الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد و انقلاب
بالا