پشتیبانی

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

جزوات درسی

توجه: جزوات فوق فقط مختص دروس معرفی به استاد میباشد.

جزوه درس اندیشه اسلامی 1
document_no_13.pdf [349.65 Kb] ( تعداد دانلود: 254 )
مشاهده آنلاين فايل:
document_no_13.pdf  جزوه درس اندیشه اسلامی 2
document-no.-1.pdf [721.74 Kb] ( تعداد دانلود: 110 )
مشاهده آنلاين فايل: document-no.-1.pdf

جزوه درس اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها
osol-andazegiri.pdf [821.99 Kb] ( تعداد دانلود: 100 )
مشاهده آنلاين فايل: osol-andazegiri.pdf


 جزوه درس ایمنی و بهداشت
document_no_2.pdf [1.29 Mb] ( تعداد دانلود: 215 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_2.pdf


  جزوه درس اقتصاد کلان
document_no_3.pdf [3.83 Mb] ( تعداد دانلود: 180 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_3.pdf


 جزوه درس کسب و کار از دیدگاه اسلام
document_no_4.pdf [353.86 Kb] ( تعداد دانلود: 433 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_4.pdf  


جزوه درس کارآفرینی
document_no_5.pdf [436.18 Kb] ( تعداد دانلود: 234 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_5.pdf  


جزوه درس اخلاق اسلامی
document_no_6.pdf [534.98 Kb] ( تعداد دانلود: 247 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_6.pdf  

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری
document_no_7.pdf [650.91 Kb] ( تعداد دانلود: 398 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_7.pdf  

جزوه درس گزارش نویسی
document_no_8.pdf [698.74 Kb] ( تعداد دانلود: 195 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_8.pdf  


جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
document_no_9.pdf [464.07 Kb] ( تعداد دانلود: 202 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_9.pdf  

جزوه درس اصول سیم کشی و روشنایی
فایل شماره 1:
document_no_10.pdf [55.48 Kb] ( تعداد دانلود: 95 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_10.pdf  

فایل شماره 2:
document_no_11.pdf [88.78 Kb] ( تعداد دانلود: 73 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_11.pdf


جزوه درس مبانی کنترل کیفیت
document_no_12.pdf [353.23 Kb] ( تعداد دانلود: 406 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_12.pdf

جزوه درس اصول سرپرستی

جزوه درس روش های آماری

جزوه درس خدمات الکترونیک

جزوه درس اخلاق حرفه ای 
document_no_18.pdf [593.8 Kb] ( تعداد دانلود: 160 )
مشاهده آنلاين فايل: document_no_18.pdf

جزوه درس برنامه نویسی سیستم های توزیع شده

جزوه درس ماشین های DC

جزوه درس رسم فنی

جزوه درس انقلاب اسلامی ایران

جزوه درس دانش خانواده

جزوه درس حقوق بازرگانی

جزوه درس مهارت ها و قوانین کسب و کار

جزوه درس حسابداری مؤسسات خدماتی و بازرگانی
جزوه درس حسابداری بهای تمام شده 1 
baha-tamam-shode-1.pdf [988.84 Kb] ( تعداد دانلود: 40 )
مشاهده آنلاين فايل: baha-tamam-shode-1.pdf  


جزوه درس هنر و رسانه 

جزوه درس عناصر و جزئیات
anasor-2.pdf [661.1 Kb] ( تعداد دانلود: 26 )
مشاهده آنلاين فايل: anasor-2.pdf  


جزوه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی

جزوه درس طراحی و چیدمان فروشگاه

جزوه درس قوانین و مقررات عمومی
ghavanin-va-moghararat.pdf [328.29 Kb] ( تعداد دانلود: 51 )
مشاهده آنلاين فايل: ghavanin-va-moghararat.pdf
جزوه درس اصول و فنون مذاکره
usol-va-fonon-mozakereh.pdf [2.19 Mb] ( تعداد دانلود: 65 )
مشاهده آنلاين فايل: usol-va-fonon-mozakereh.pdf
جزوه درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
maharathaye-masaleyabi-tasmimgiri.pdf [323.32 Kb] ( تعداد دانلود: 165 )
مشاهده آنلاين فايل: maharathaye-masaleyabi-tasmimgiri.pdf
جزوه درس تفسیر موضوعی قرآن
tafsir.pdf [738.87 Kb] ( تعداد دانلود: 27 )
مشاهده آنلاين فايل: tafsir.pdf  


جزوه درس مبانی فناوری اطلاعات 
mabani_fanavari.pdf [922.87 Kb] ( تعداد دانلود: 52 )
مشاهده آنلاين فايل: mabani_fanavari.pdf

جزوه درس مبانی امنیت شبکه
amniyat-shabake.pdf [3.99 Mb] ( تعداد دانلود: 41 )
مشاهده آنلاين فايل: amniyat-shabake.pdf

جزوه درس مدیریت بازاریابی 
modiriate_bazayabi.pdf [890.93 Kb] ( تعداد دانلود: 66 )
مشاهده آنلاين فايل: modiriate_bazayabi.pdf

جزوه درس تاریخ تحلیل صدر اسلام 
tarikh-tahlili.pdf [2.44 Mb] ( تعداد دانلود: 22 )
مشاهده آنلاين فايل: tarikh-tahlili.pdf  


جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (جدید)
crm.pdf [165.38 Kb] ( تعداد دانلود: 29 )
مشاهده آنلاين فايل: crm.pdf  


جزوه درس برنامه سازی تحت وب (جدید)
barnameh-nevisi.pdf [725.88 Kb] ( تعداد دانلود: 20 )
مشاهده آنلاين فايل: barnameh-nevisi.pdf  
بالا