مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

جزوات درسی

توجه: جزوات فوق فقط مختص دروس معرفی به استاد میباشد.

جزوه درس اندیشه اسلامی 1
document_no_13.pdf 349.65 Kb (تعداد دانلود: 268)
مشاهده آنلاين فايل:
document_no_13.pdf  جزوه درس اندیشه اسلامی 2
document-no.-1.pdf 721.74 Kb (تعداد دانلود: 117)
مشاهده آنلاين فايل: document-no.-1.pdf

جزوه درس اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها
osol-andazegiri.pdf 821.99 Kb (تعداد دانلود: 110)
مشاهده آنلاين فايل: osol-andazegiri.pdf


 جزوه درس ایمنی و بهداشت
document_no_2.pdf 1.29 Mb (تعداد دانلود: 239)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_2.pdf


  جزوه درس اقتصاد کلان
document_no_3.pdf 3.83 Mb (تعداد دانلود: 205)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_3.pdf


 جزوه درس کسب و کار از دیدگاه اسلام
document_no_4.pdf 353.86 Kb (تعداد دانلود: 493)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_4.pdf  


جزوه درس کارآفرینی
document_no_5.pdf 436.18 Kb (تعداد دانلود: 254)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_5.pdf  


جزوه درس اخلاق اسلامی
document_no_6.pdf 534.98 Kb (تعداد دانلود: 264)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_6.pdf  

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری
document_no_7.pdf 650.91 Kb (تعداد دانلود: 447)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_7.pdf  

جزوه درس گزارش نویسی
document_no_8.pdf 698.74 Kb (تعداد دانلود: 208)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_8.pdf  


جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
document_no_9.pdf 464.07 Kb (تعداد دانلود: 243)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_9.pdf  

جزوه درس اصول سیم کشی و روشنایی
فایل شماره 1:
document_no_10.pdf 55.48 Kb (تعداد دانلود: 104)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_10.pdf  

فایل شماره 2:
document_no_11.pdf 88.78 Kb (تعداد دانلود: 81)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_11.pdf


جزوه درس مبانی کنترل کیفیت
document_no_12.pdf 353.23 Kb (تعداد دانلود: 462)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_12.pdf

جزوه درس اصول سرپرستی

جزوه درس روش های آماری

جزوه درس خدمات الکترونیک

جزوه درس اخلاق حرفه ای 
document_no_18.pdf 593.8 Kb (تعداد دانلود: 188)
مشاهده آنلاين فايل: document_no_18.pdf

جزوه درس برنامه نویسی سیستم های توزیع شده

جزوه درس ماشین های DC

جزوه درس رسم فنی

جزوه درس انقلاب اسلامی ایران

جزوه درس دانش خانواده

جزوه درس حقوق بازرگانی

جزوه درس مهارت ها و قوانین کسب و کار

جزوه درس حسابداری مؤسسات خدماتی و بازرگانی
جزوه درس حسابداری بهای تمام شده 1 
baha-tamam-shode-1.pdf 988.84 Kb (تعداد دانلود: 49)
مشاهده آنلاين فايل: baha-tamam-shode-1.pdf  


جزوه درس هنر و رسانه 

جزوه درس عناصر و جزئیات
anasor-2.pdf 661.1 Kb (تعداد دانلود: 33)
مشاهده آنلاين فايل: anasor-2.pdf  


جزوه درس حسابداری شرکت های غیر سهامی

جزوه درس طراحی و چیدمان فروشگاه

جزوه درس قوانین و مقررات عمومی
ghavanin-va-moghararat.pdf 328.29 Kb (تعداد دانلود: 71)
مشاهده آنلاين فايل: ghavanin-va-moghararat.pdf
جزوه درس اصول و فنون مذاکره
usol-va-fonon-mozakereh.pdf 2.19 Mb (تعداد دانلود: 85)
مشاهده آنلاين فايل: usol-va-fonon-mozakereh.pdf
جزوه درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
maharathaye-masaleyabi-tasmimgiri.pdf 323.32 Kb (تعداد دانلود: 186)
مشاهده آنلاين فايل: maharathaye-masaleyabi-tasmimgiri.pdf
جزوه درس تفسیر موضوعی قرآن
tafsir.pdf 738.87 Kb (تعداد دانلود: 36)
مشاهده آنلاين فايل: tafsir.pdf  


جزوه درس مبانی فناوری اطلاعات 
mabani_fanavari.pdf 922.87 Kb (تعداد دانلود: 95)
مشاهده آنلاين فايل: mabani_fanavari.pdf

جزوه درس مبانی امنیت شبکه
amniyat-shabake.pdf 3.99 Mb (تعداد دانلود: 107)
مشاهده آنلاين فايل: amniyat-shabake.pdf

جزوه درس مدیریت بازاریابی 
modiriate_bazayabi.pdf 890.93 Kb (تعداد دانلود: 91)
مشاهده آنلاين فايل: modiriate_bazayabi.pdf

جزوه درس تاریخ تحلیل صدر اسلام 
tarikh-tahlili.pdf 2.44 Mb (تعداد دانلود: 29)
مشاهده آنلاين فايل: tarikh-tahlili.pdf  


جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (جدید)
crm.pdf 165.38 Kb (تعداد دانلود: 44)
مشاهده آنلاين فايل: crm.pdf  


جزوه درس برنامه سازی تحت وب (جدید)
barnameh-nevisi.pdf 725.88 Kb (تعداد دانلود: 31)
مشاهده آنلاين فايل: barnameh-nevisi.pdf  
بالا