مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین
+
روز دختر
---

روز دختر

عصمت به پای عصمت تو سجده می کندمعصومه‌ای و عصمت کبرای دیگریای زینبی که،عالمه بی معلمیزین رو کنی به شهر خودت علم پروری
بالا