مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

مدارک مورد نیاز

  دانشجویانی که دروس مصوب خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشند، در صورت احراز شرایط ذیل می توانند مراحل صدور گواهی موقت خود را پیگیری نمایند.1-کامل بودن نمرات
2-کامل بودن پرونده شامل
  •  الف) اصل مدرک دیپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی
  •  ب) اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی
  •  ج) تاییدیه دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تائیدیه مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی
  •  د) کپی کامل از صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت
  •  هـ) 6 قطعه عکس 4*3
3-ثبت درخواست فارغ التحصیلی در سامانه هم آوا و پرداخت هزینه صدور دانشنامه
4-تسویه حساب مالی ( بابت پرداخت های 85% و 15% )
بالا