مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین

کاربرگ های آموزشی

فرم کارورزی
فرم کاربینی
karvarzi.pdf 5.26 مگابایت (تعداد دانلود: 71)
مشاهده آنلاين فايل: karvarzi.pdf
karbini.pdf 855.3 کیلوبایت (تعداد دانلود: 47)
مشاهده آنلاين فايل: karbini.pdf


قوانین و مقررات آموزشی
document01.pdf 2.9 مگابایت (تعداد دانلود: 48)
مشاهده آنلاين فايل: document01.pdf

کاربرگ 203 درخواست تجدید نظر نمره
document02.pdf 2.99 مگابایت (تعداد دانلود: 61)
مشاهده آنلاين فايل: document02.pdf


کاربرگ 204 حذف درس یاترم 
document03.pdf 2.37 مگابایت (تعداد دانلود: 40)
مشاهده آنلاين فايل: document03.pdf

کاربرگ 205 تعهد نامه دانشجویان یک ترم مشروط 
document04.pdf 1.81 مگابایت (تعداد دانلود: 48)
مشاهده آنلاين فايل: document04.pdf

کاربرگ 210 درخواست معادل سازی دروس 
document05.pdf 1.41 مگابایت (تعداد دانلود: 44)
مشاهده آنلاين فايل: document05.pdf

کاربرگ 216 افزایش سنوات تحصیلی 
document06.pdf 2.5 مگابایت (تعداد دانلود: 37)
مشاهده آنلاين فايل: document06.pdf

کاربرگ 220 انتقال در صورت عدم حد نصاب از سایر استان ها به استان تهران و بین مراکز استان تهران 
document07.pdf 2.65 مگابایت (تعداد دانلود: 40)
مشاهده آنلاين فايل: document07.pdf

کاربرگ 221 انتقال توام با تغییر رشته در صورت عدم حد نصاب رشته 
document08.pdf 2.7 مگابایت (تعداد دانلود: 40)
مشاهده آنلاين فايل: document08.pdf

کاربرگ 222 درخواست صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر 
document09.pdf 2.37 مگابایت (تعداد دانلود: 42)
مشاهده آنلاين فايل: document09.pdf

کاربرگ 223 درخواست مرخصی تحصیلی 
document10.pdf 2.23 مگابایت (تعداد دانلود: 40)
مشاهده آنلاين فايل: document10.pdf

کاربرگ 301 درخواست انتقال و مهمان از سایر استان ها به استان تهران 
document11.pdf 3.12 مگابایت (تعداد دانلود: 42)
مشاهده آنلاين فايل: document11.pdf

کاربرگ 304 درخواست انتقال و مهمان در مراکز داخل استان تهران
document12.pdf 3.13 مگابایت (تعداد دانلود: 45)
مشاهده آنلاين فايل: document12.pdf

بالا