وام دانشجویی

ثبت نام وام دانشجویی:وام دانشجویی باید در بازه زمانی هر ترم که زمان آن توسط دانشگاه جامع و سازمانصندوق رفاه دانشجویی اعلام میگردد اقدام شود.شرایط اعطاء تسهیلاتهر دانشجو باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت درخواست خود و ثبت نام درسامانه www.swf.ir اقدام نماید.وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته(علمی- کاربردی) به […]