مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت استیل آذین
+
روز دختر
---

روز دختر

عصمت به پای عصمت تو سجده می کند معصومه‌ای و عصمت کبرای دیگری ای زینبی که،عالمه بی معلمی زین رو کنی به شهر خودت علم پروری
بالا