موقعیت شما : صفحه اصلی » دسته‌بندی نشده
  • 10 جولای 2021 - 17:28
  • 524 بازدید

ایده برتر- حمید فهیمی نجم

۱- نام محصول بسته بندی با استفاده از عروسک های نمدی ۲- توضیح محصول بسته بندی خشکبار مقوی مثل پسته ، بادام و گردو و انجیر…. در بسته های عروسکی و طراح های جذاب حیوانات بههمراه جایزه که جنس این بسته بندی ها از نمد بوده و در نتیجه برای محیط زیست آلودگی ایجاد نمی […]

۱- نام محصول

بسته بندی با استفاده از عروسک های نمدی

۲- توضیح محصول

بسته بندی خشکبار مقوی مثل پسته ، بادام و گردو و انجیر…. در بسته های عروسکی و طراح های جذاب حیوانات به
همراه جایزه که جنس این بسته بندی ها از نمد بوده و در نتیجه برای محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کند و تجزیه پذیر
هستند و همچنین می توان جنس روکش داخلی مواد غذایی را از جنس پالستیک های قابل بازیافت استفاده کرد.

۳- عکس محصول

۴- محصول چه نیازی را مرتفع می کند ؟

بهترین و با ارزشترین دلیل برای انجام این ایده عالوه بر مقوله کارآفرینی و ایجاد شغل و ترغیب و تشویق کودکان و
نوجوانان برای استفاده از محصوالت غذایی سالم و حفظ سالمتی آنها که آینده ساز مملکت می باشند. این بسته بندی
باعث می شود که آلودگی محیطی وارد مواد غذایی نشود و همچنین چربی خشکبار چرب مانند گردو و … به پارچه نمدی
سرایت نکند.

۵- تلفن تماس ایده دهنده

۰۹۱۲۵۴۶۸۶۸۰

۶- لوگوی هسته/شرکت