اهداف آموزشی:
1- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.

اخبار اخبار کلاس ها اطلاعیه امتحانات اطلاعیه ثبت نام و شهریه